Veel gestelde vragen

Ik heb geen geld om een advocaat te betalen. Wat nu?

Iedereen heeft recht op juridische bijstand. Heeft u te weinig geld, dan kunt u een vergoeding krijgen. Er bestaat een kans dat onze juridische bijstand u niets of zeer weinig kost. Er is dan sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kan wanneer uw (gezins-)inkomen onvoldoende is om uw advocaat te kunnen betalen of wanneer u vast zit in een penitentiaire inrichting of gedwongen bent opgenomen in een GGZ-instelling. Meer over de kosten van een advocaat.

Wat kost een advocaat?

Wij werken tegen een vooraf vastgesteld uurtarief van rond €200,- exclusief BTW, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. In zaken waarin de te verrichten bijstand overzichtelijk is, is het mogelijk vooraf een vast bedrag af te spreken. Voor eenvoudige zaken bij de politierechter moet u denken aan €1.000,- exclusief BTW, voor eenvoudige zaken bij de meervoudige kamer aan bedragen tussen de €2.000,- en €5.000,- exclusief BTW. Bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging kunnen wij de betaalde advocatenkosten voor u verhalen op de overheid. Meer over de kosten van een advocaat.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding krijgt u meestal per post of direct uitgereikt op het politiebureau. Het is een officiële, schriftelijke oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Naast datum, tijd en locatie van de zitting, vermeldt een dagvaarding de strafbare feiten waarvan u wordt verdacht.

Wat is het verschil tussen verblijf in de politiecel of het huis van bewaring?

De eerste drie (en maximaal zes) dagen van het opsporingsonderzoek verblijft u in een politiecel. Dat is een cel bij een politiebureau of arrestantencomplex waar weinig faciliteiten (zoals t.v.) en activiteiten (zoals sport) zijn. Bepaalt een rechter dat u moet vastzitten zolang het onderzoek loopt, dan gaat u naar een huis van bewaring. Hier zijn meer faciliteiten, zoals sport, arbeid en bellen met de buitenwereld.

Wat is het verschil tussen de politierechter en de meervoudige kamer?

De politierechter is een alleenzittende rechter en behandelt eenvoudige zaken zoals winkeldiefstal, rijden onder invloed en mishandeling. De politierechter kan een gevangenisstraf opleggen tot een maximum van één jaar. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters en behandelt ingewikkelder zaken, of zaken waarvan de te verwachten strafeis meer is dan één jaar gevangenisstraf.

Wanneer hoor ik de uitspraak?

De politierechter doet meestal direct na de zitting mondeling uitspraak. De meervoudige kamer doet meestal twee weken na de zitting schriftelijk uitspraak.

Wat is hoger beroep?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank (politierechter of meervoudige kamer) dan kunt u tegen die uitspraak hoger beroep instellen. De zaak wordt dan overgedaan door een hogere rechter: het gerechtshof. Meer over het strafproces.

Wat doet de officier van justitie?

Dit is de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (het OM) en leider van het opsporingsonderzoek van de politie. De officier spreekt op de zitting namens het OM.

Ik heb een klacht over mijn advocaat. Wat nu?

Als u niet tevreden bent over uw advocaat, kan het verstandig zijn over te stappen naar een andere advocaat. Heeft u een klacht over uw advocaat, volg dan de klachtenregeling van zijn of haar kantoor. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten.