Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst die een bepaalde tijdsduur heeft na afloop waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, bijvoorbeeld na een jaar.