Gezagsverhouding

Aspect van de arbeidsovereenkomst waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat de werkgever gerechtigd is eenzijdig instructies aan de werknemer tijdens het werk te geven.