Betekenis overeenkomst tot aanneming van werk

Overeenkomst op basis waarvan een stoffelijk werk tegen een honorarium tot stand wordt gebracht, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst; een gezagsverhouding is niet aanwezig.