Arbeidsovereenkomst: overeenkomst op basis waarvan arbeid wordt verricht in een
gezagsverhouding en waar de plicht tot loonbetaling tegenover staat.