Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO): schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer vakbonden. Hierin staan voornamelijk arbeidsvoorwaarden.