Gerechtvaardigd vertrouwen: een bepaalde verwachting die je op redelijke gronden mocht hebben.