Herroepelijk aanbod: de aanbieder kan zijn aanbod intrekken of wijzigen, tenzij het aanbod al is aanvaard door de andere partij.