Overeenkomst tot aanneming van werk: overeenkomst op basis waarvan een stoffelijk
werk tegen een honorarium tot stand wordt gebracht, anders dan op grond van een
arbeidsovereenkomst; een gezagsverhouding is niet aanwezig.