Vrijblijvend aanbod: een aanbod dat na aanvaarding herroepen van worden door de partij die het aanbod heeft gedaan.