Ontbinding

Ontbinding is een middel dat ingezet kan worden bij een wederkerige overeenkomst. Dit kan alleen als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.