Verbintenis

Vermogensrechtelijke relatie tussen twee of meer partijen, waarbij de partijen tegenover elkaar rechten en plichten hebben.