Vormvrijheid

Wanneer er sprake is van vormvrijheid, dan hoeft een bepaalde handeling niet in een specifieke vorm gedaan worden. Een voorbeeld is dat overeenkomsten ook mondeling afgesloten kunnen worden.