Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: arbeidsovereenkomst die in beginsel pas eindigt door middel van opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer.