Wanprestatie: wanneer één van de partijen zijn afspraken niet nakomt binnen de verbintenis.