Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer vakbonden. Hierin staan voornamelijk arbeidsvoorwaarden.