Gerechtvaardigd vertrouwen

Een bepaalde verwachting die je op redelijke gronden mocht hebben.