Herroepelijk aanbod

De aanbieder kan zijn aanbod intrekken of wijzigen, tenzij het aanbod al is aanvaard door de andere partij.