Ingebrekestelling

Ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning van de schuldeiser naar de schuldenaar toe. Hierin wordt een redelijke termijn gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.