Onherroepelijk aanbod

Bij een onherroepelijk aanbod kun je niet terugkomen op je aanbod.