Opschorten

Bij opschorten stel je jouw verplichting om na te komen uit. Dit recht heb je wanneer de wederpartij al had moeten nakomen, maar dat nog niet heeft gedaan.