Vrijblijvend aanbod

Een aanbod dat na aanvaarding herroepen van worden door de partij die het aanbod heeft gedaan.